Prokišova 2

37001 České Budějovice

Tel.+420 602 646812

info@co2indikator.cz

             Naše společnost se zabývá prodejem švédských diagnostických přístrojů SenseAir AB a diagnostikou vnitřního prostředí od roku 2005.  V oblasti měření oxidu uhličitého také velmi úzce spolupracujeme s nizozemskou společností  FreshAir Solutions.

             Senzory švédské společnosti SenseAir AB jsou výsledkem více než dvacetiletého vývoje a pracují na principu absorpce infračerveného záření, čímž je zajištěna vysoká přesnost a dlouhá životnost.

             Vedle vlastního prodeje indikátorů CO2 nabízíme služby měření kvality vnitřního ovzduší na základě koncentrace oxidu uhličitého, relativní vlhkosti prostředí        a stanovení teploty rosného bodu s určením kritických oblastí se zvýšeným nebezpečím vzniků plísní.

Obecně lze konstatovat, že kvalita vdechovaného vzduchu  v interiérech je v současnosti na velmi špatné úrovni až      u 80% objektů.

             Důvod je prostý; naše snaha o vytvoření energeticky úsporných objektů nás přivedla paradoxně k problému výrazného zhoršení vnitřního mikroklimatu!