Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který může mít při vyšších koncentracích  v ústech  slabě nakyslou chuť. Tento inertní plyn je přirozeným odpadním produktem procesu dýchání. Standardně je obsaženo v našem dechu 35 000 až 50 000 ppm (dílů částic na jeden milion), přičemž neznečištěné ovzduší, tedy čerstvý vzduch, obsahuje cca 360 až 400 ppm.              Mnoho vyspělých evropských států zavedlo velmi přísná kritéria pro limitní objem CO2 v pobytových místnostech, veřejných prostorách a především v oblasti školství. Například maximální přípustná hladina CO2 ve školní třídě v Estonsku je 1000 ppm!                                        

             Zcela zásadním rozdílem současných konstrukcí, oproti dřívějším, je difuzní uzavřenost, tedy skutečnost, že byla téměř zcela eliminována přirozená infiltrace vnějšího ovzduší do interiéru. Z energetického hlediska je to samozřejmě velmi přínosný krok, ovšem po stránce hygienické nám tento stav přináší další a ne lehko řešitelný problém kvality vzduchu, který převážnou část dne vdechujeme. Bohužel v rámci měření  školách byly naměřeny v učebnách i hodnoty přesahující 5000ppm!

 

 

Prokišova 2

37001 České Budějovice

Tel.+420 602 646812

info@co2indikator.cz

Problematika CO2

Bez systematického měření hladiny CO2 nelze u přirozené formy větrání stanovit kdy a v jaké míře je nutno zajistit výměnu vzduchu!

                                                                                                            Nadbytečným větráním přicházíme o energii, nedostatečným větráním o zdraví!