V posledních letech byla zpracována řada studií, které jednoznačně prokazují negativní dopady vysoké hladiny oxidu uhličitého na lidský organismus.

Řada zdravotních rizik, která byla v minulosti dobře známa v souvislosti se zvýšenou hladinou CO2 v učebnách byla rozšířena o další prokazatelnou dimenzi, kterou je schopnost soustředění žáků, jejich zpomalené reakční časy a celkově sníženou výkonnost.       

V jedné z posledních britských studií  byla například jednoznačně prokázána o 15% snížená schopnost rozpoznávání psaných slov u velkého vzorku žáků základních škol v Británii.*            

* Studie Ventilation rates in schools and pupils‘ performance

 

 

nahrazuje předchozí vyhlášku č.268/2009 Sb., která v §11 odst. 5 stanovuje maximální přípustnou úroveň CO2 v pobytových místnostech 1500ppm.

(V objektech s těsnými okny bez řízené výměny vzduchu není v praxi vyjímkou  hodnota přesahující 3000 ppm! Ve školních učebnách dokonce 5000ppm!)       

 

Koncentrace CO2 (ppm)    /    dopad na lidský organismus

360—400ppm                           vnější prostředí (neznečištěné)

450-1000ppm                          velmi dobrá kvalita vnitřního prostředí

1000-2000ppm                        příznaky nesoustředěnosti; ospalost

2000-5000ppm                        možné bolesti hlavy; častá hodnota při 

                                              těsných oknech v ložnici

>5000ppm                               zvýšený tep, nevolnost

15000ppm                               potíže s dýcháním

 

 Dopady nedostatečné výměny vzduchu na výkonnost žáků

Účinky CO2 na lidský organismus